Om

BBHF- BURTRÄSKBYGDENS HÄSTFÖRENING


Burträskbygdens Hästförening


En förening för hästälskare


Denna förening startades i mars 2008. Anledningen till att den kom till var att den gamla anrika föreningen Burträsk ömsesidiga hästförsäkringsförening upphörde. Försäkringsbolaget hade verkat sen år 1902 men var som försäkrings-bolag inte tillräckligt konkurrenskraftig mot dagens försäkringsbolag. Dess målgrupp var under storhetstiden de nord-svenska hästarna som arbetade ute på gårdarna. Men med tiden så blev den skaran arbetshästar mindre och hobby-hästar samt travhästar tog över. Med de ökade kraven på kostnadskydd för veterinärvård och stigande försäkrings-belopp som den nya tidens hästar krävde så togs beslut att lägga ner föreningen år 2008. De pengar som fanns kvar efterskänktes till denna förening.


Målet med den nya föreningen är att främja hästintresset i Burträsk gamla kommun. Alla är välkomna oavsett man har häst eller inte men man måste vara boende i Burträsk gamla kommun för att bli medlem.

Hur arbetar vi?

 

Vi är en ideell förening där alla arbetar utan att få ersättning. BBHF är en intresseförening där medlemmarnas intressen styr vilken verksamhet vi skall ägna oss åt. Senast i mars varje år har vi ett årsmöte där medlemmarna får bestämma vilken inriktning verksamheten skall ha för det kommande verksamhetsåret som är kalenderår. Varje medlem har lika mycket inflytande och medlemmarna har en röst var på årsmötet.

 

I vår verksamhet är hästen i fokus. Genom att vi lär oss mer om hur hästar fungerar och vilka behov hästen har så blir vi bättre hästägare och kan också föra den kunskapen vidare till andra. De som inte har hästar men ändå vill lära sig mer om hästar är också välkomna i vår föreningen.

Vi ser det också som vår uppgift att sprida kunskaper om hästar i vårt närområde.

 

 

Styrelsen 2018

Ordförande

Anita Nygren

Sekreterare

Maria Norqvist

Kassör

Maj-Britt Widmark


Ledamot

Sandra SandbergAnna Jakobsson


Ida Jonsson

Föreningens stadgar